Почетак » Savez mesnih zajednica Stare planine

Savez mesnih zajednica Stare planine

Kratki istorijat Saveza mesnih zajednica Stare planine

Savez mesnih zajednica Stare planine kao ideja potekao je iz Udruženja „Temska“, nakon ponovnog zagovaranja realizacije prevođenja Toplodolske reke u akumulaciju Zavoj od strane ministra energetike Aleksandra Antića u jesen 2016. godine. Dugogodišnja borba za očuvanje i zaštitu prirode i nevolje lokalnog stanovništva izazvane štetnim i nepromišljenim delovanjem moćnika, bez konsultacije i uzimanja u obzir potrebe ljudi koji žive na prostoru regije Stara planina i uvek stavljajući druge interese ispred interesa lokalnog stanovništva, koje su dovodile do toga da bude ugrožen opstanak kako biljnog i životinjskog sveta,tako i ljudi.Najpre sa uzimanjem reke Visočice I stvaranjem akumulacije Zavoj, gde reka Temštica gubi 70% svojih voda, kao rezultat toga je na primer nestajanje mnogih vrsta riba u reci Temštici (mrena, skobalj itd.), ali i poremećeni dotadašnji ekosistem. Kao vrhunac udarca prirodi, i ugrožavanje flore I faune, samim tim i ljudi, javlja se ideja izgradnje derivacionih hidroelektrana. Najgori vid proizvodnje električne nergije i to na celoj Staroj planini. Opasnost biva prepoznata od celokupnog stanovništva Stare planine i formira se savez velikog broja mesnih zajednica kako bi jedinstveni stali na put izgradnje derivacionih hidroelektrana i sačuvali reke i potoke, ali i izvorišta pitke vode. I na taj način sačuvali i osnovni resusrs: bogatstvo prirode i čistu pitku vodu kao i mogućnost revitalizacije Stare planine. Kojoj je već nanešena ogromna šteta u gubitku stanovništva raznim neodgovornim ponašanjem moćnika, mnogo puta vođenih i idejom ugrađivanja ličnih interesa. Savez je zvanično formiran u Temskoj 26. januara 2018. godine. Savezu tada pristupa i selo Rakita koje je već uveliko bilo pogođeno katastrofom zvanom derivaciona hidroelektana. Time je Savez od samog početka bio otvoren za sve ljude, organizacije i naselja bez obzira na to da li gravitiraju na podneblju Stare planine ili drugih delova Srbije.