Почетак » Чувари Старе планине » О штетним последицама људског деловања на воде

О штетним последицама људског деловања на воде

Изградња хидроелектране „Завој“ је почела 1977. године а пуштена је у рад 1990. године. Пројектом изградње хидроцентрале „Завој“ предвиђено је прокопавање тунела којим се вода из Завојског језера води до турбина хидроелектране „Завој“ у селу Бериловац код Пирота. Услед прокопавања тунела и ремећења токова подземних и надземних вода река Градашница је изгубила добар део својих вода и од тада кроз корито градашничке реке протиче далеко мање воде. Селу Добри До је тада угрожено водоснабдевање. Јер је 25. августа 1985. године као последица прокопавања тунела и поремећаја подземних вода које су снабдевале извор из кога је село користило воду за сеоски водовод исти је пресушен. Такође као штетна последица прокопавања тунела и преусмеравање воде из акумулације „Завој“ кроз тунел и ремећење токова подземних вода, заувек је у околини пресушило двадесетак извора. Водоснабдевање села Добри До је решено тек 2016. године. За ове трајне штете нанешене и природи и људима, до данашњег дана нико није одговарао. Колико је опасно било шта радити када су у питању воде и водотокови и из овога се види. Замислите разровану целу Стару планину, као последицу изградње деривационих хидроелектрана. Које би ту све могуће штете биле?!
припремио Милан Ђорђевић