Почетак » Камп „Стара планина – Темска“ » Edukativno – turistički kamp Stara planina Temska 2018.

Edukativno – turistički kamp Stara planina Temska 2018.

Kamp Stara planina Temska se održava punih deset godina, ove godine jedanesti put, jedanaesta godina. Kamp će biti održan u periodu od 12. do 27. jula.

Kamp će biti podeljen u dve celine. Prvi deo kampa je edukativni i volonterski.

Jedna od glavnih tema kampa koja će se provlačiti tokom celog kampa je revitalizcija sela. Pokušaćemo kroz rad, predavanja ali i razvoja ekološke svesti i razvoj humanosti preko volonterizma da istražujemo najbolji model opstanka sela i razvoj ruralnih sredina.

Na kampu će biti održana nekoliko predavanja o zaštiti voda i štetnosti prevođenja Toplodolske reke ( reke Temštice u akumulaciju Zavoj), o štetnosti izgradnje derivacionih hidroelektrana u parku prirode „Stara planina“.

Sa volonterima bismo organizovali čišćenje od smeća reke Temštice, seču invazivnog kiselog drveta, pomoć u radu na zemljanoj arhitekturi itd.

 

Glavne aktivnosti kampa su:

 • Permakultura
 • Zdrava hrana
 • Zemljana arhitektura
 • Pčelarstvo
 • Volonterizam
 • Turizam
 • Biologija
 • Geografija

Permakultura:

Permakultura je koncepcija nastala u Australiji 70-ih godina dvadesetog veka. Permakultura je nastala kao odgovor na promene koje donosi savremeni svet. Svedoci smo sve bržeg menjanja klime i krize sistema stalnog rasta. Ono što permkultura nudi je odgvor naove izazove. Koncepciju zasnovanu na znajima iz ekologije koja se brine za planetu isto koliko i za ljude.

Počeci ekologije se vezuju za održivu poljoprivredu ali danas je permakultura mnogo više. Bavi se svim sferama ljudskog postojanja od uzgajanja hrane, preko obrazovanja, održivog stanovanja i pravilne raspodele dobara.

Ono što ćete naučiti na kampu jeste

– Šta je permakultura i kako je nastala

– Zašto je potrebno da se promeni način na koji živimo

– Osnovne principe permakulture

– Šta je to permakulturni dizajn i videti neka od rešenja u praksi

Koordinator permakulture: Radovan Božović

Zdrava hrana:

U ovoj oblasti organizovćemo radionice gde će biti reči o proizvodnji zdrave hrane, kultivisanju i uzgoju samoniklog bilja, sakupljanje i priprema hrane od samoniklog jestivog bilja itd.

Zemljana arhitektura:

U okviru zemljane arhitekture učesnici kampa će moći da nauče osnovi zemljane arhitekture. Na primer postupak pravljenja blata, lepljenje blata i istovremeno će učestvovati u obnovi vodenice potočare.

Koordinator zemljane arhitekture: Dule Mihajlović (Udruženje „Temska“)

Pčelarstvo:

Predavanja i radionice iz pčelarstva će obuhvatiti više tema a to su:

Značaj pčelarstva,početak bavljenja pčelarstvom, konvencionalno pčelarstvo, ekonomičnost bavljenja pčelarstvom, tradicionalno pčelarenje, organsko pčelarenje i novi pravci u okviru organskog pčelarenja ( Akademija pčelarstva Udruženja „Temska“). Metode umnožavanja pčelinjih društava ( ovde cemo vam pored već poznatih metoda, koje ćete takođe moći da naučite pokazati neke nove metode osmišljene u našoj pčelarskoj školi (Akademija pčelarstva Udruženja „Temska“).

Na radionicama iz pčelarstva ćete moći da praktično vidite sve ono što ste čuli na predavanjima, a takođe ćete moći da naučite kako se izrađuju (pletu od pruća) tradicionalne košnice, vrškare. Takođe i ovde ćete videti neke eksperimente u cilju bolje ekonomičnosti pčelarstva a istovremeno i što prirodnijeg uzgoja pčela.

Koordinator pčelarske sekcije: Milan Đorđević (Udruženje „Temska“)

Geografija ( uskoro više detalja)

Biologija ( uskoro više detalja)

Za prvi deo kampa participacija po danu je 300 dinara. Takođe za učesnike koji žele da budu na kampu svih 15 dana participacija po danu je 300 dinara.

Turizam:

Drugi deo kampa imaće zadatak da upozna sve učesnike sa prirodnim i kulturno istorijskim vrednostima okoline sela Temska, ruralnu arhitekturu, lokalno stanovništvo i život ovog dela stare planine.

 

       Program:

 

Rekreativne pešačke ture:

 • Tumba i kanjon reke Temštice

Ova šetnja počinje vijugavim putevima kroz kanjonsku dolinu reke Temštice. Naš cilj je vidikovac Tumba, visoko iznad reke. Sačinjen je od masivnih ploča permskog crvenog peščara i odaje nesvakidašnji prizor, panoramskog pogleda na uklještene meandre Temske. Do vidikovca stižemo putevima kroz staroplaninske pašnjake i šume. Tumba ima dva nivoa, posetićemo oba. Vraćamo se prema reci kroz stari hajdučki put usečen u stene peščara. Kada se o spoustimo do reke sledi kratka pauza. Potom prelazimo reku i posećujemo vodopad Bukovački do. Poslednja tačka ove pešačke rute je manastir Sv. Đordje poznat po svojim lekovitim, biljnim melemima, doličnim medom i rakijom. Povratak u kamp, večera i druženje.

 

 • Topli Do i Piljski vodopad

Akcija je dinamična od početka. Uz kanjon Toplodolske reke kamionom se vozimo do sela Topli do. Ovo selo je izgradjeno u inzvanrednoj ruralnoj arhitekturi i prirodnom ambijentu Toplodolske reke. Pešači se do Gornjeg i Donjeg Piljskog vodopada. Piljski vodopad je treći po veličini u Srbiji, visine od 64 metara, nalazi se na nadmorskoj visini od 1450 metara u šumovitom delu ispod Poljskog vrha. Povratak u kamp, večera, slobodno vreme, druženje.

Volontersko – pešačka tura:

 • Zavojsko jezero

Put nas vodi kroz brda koja razdvajaju reku Temsku i Visočicu. Kroz brda izlazimo do sela Pokrevenik smešteno iznad Zavojskog jezera. U njemu se nalazi veliki broj kamenih kuća, pokrivenih kamenim pločama, po čemu je selo i dobilo ime. Odatle započinjemo spust ka obalama jezera,vraćamo se nazad ka Temskoj. Na jezeru kupanje i prelazak na drugu obalu čamcem. Dolinom reke Visočice. Cilj akcije je da se markira pešačka staza koja bi povezivala Temsku-Pokrivenik i Zavojsko jezero. Ova staza imaće veliki značaj za sve buduće posetioce ovog kraja Stare planine i Zavojskog jezera.  

Istraživačka tura:

 

 • Stari put Temska – Topli do

U blizini vidikovca Tumba, nalazi se put koji vodi u delove iznad Toplodolske reke i nastavlja se ka selu Topli do. Nemamo informacije sa ovog terena i ne znamo nikog ko je skoro prolazio ovim putem izmedju dva sela. Istraživačka i izazovna tura, koja podrazumeva spavanje u šatorima van kampa, tj negde na putu za selo Topli do. Posle jednog noćenja u prirodi nastavljamo do krajnjeg cilja u selu, odakle se kamionom vraćamo u kamp. Želja nam je da istražimo taj deo puta i stavimo trasu u upotrebu.

Staroplaninski višeboj:

 • Na imanju Duleta Mihajlovića, pored reke Temske, nalaziće se poligon za igru staroplaninski višeboj. Kombinacija tradicionalnih seoskih igara poput kliske do savremenih avanturističkih aktivnosti kao što su zip line i streličarstvo. Višeboj će imati i autorske igre kao što su savladavanje prepreka u reci i iznad reke, gradnja bivaka, komunikacija dimnim signalima. Učesnici će biti podeljeni u timove i imaće priliku da se nadmeću u spretnosti. Prvo mesto dobija nagradu u litrima domaćeg staroplaninskog vina.NAPOMENA: Dnevna participacija iznosi 500 dinara. Prevoz do Temske u sopstvenoj organizaciji. Svakodnevno postoje autobuski prevozi iz svih većih gradova do Pirota i Niša, a iz Pirota lokalni autobusi do Temske. Takodje postoje mogućnosti železnicom Niš-Pirot. ( Via Serbia).

 

 

PRIJAVE NA MEJL: kamptemska@gmail.com

Periodično tokom trajanja kampa bismo organizovali debate gde bi ljudi predlagali svoje ideje za razvoj turizma, razvoj i popularizaciju sela, neke svoje ideje za projekte koji bi tome doprineli itd.