Prirodna kontrola štetnih insekata u Izraelu

U Izraelu postoji kompanija koja se bavi kontrolom štetnih insekata pomoću bioloških metoda. Postoji i usluga za pospešivanje prirodnog oprašivanja. Sve detalje možete videti na  Internet adresi:

https://www.biobee.com

dr Miroslav Demajo

06.08.2019

Napomena: Autor ovog dopisa nije saradnik ove kompanije.