Do sada se smatralo da samo kičmenjaci imaju sposobnost apstraktnog razmišljanja. Nemački časopis „P.M.“ broj za septembar 2018, strana 16, donosi nova saznanja o insektima i pčelama. Utvrđeno je da leteći insekti, a posebno pčele očigledno razumeju da je jedan manje od dva a da je nula manja od jedan. Ova sposobnost navodno pomaže pčelama da razlikuju cvetove jedan od drugog.

 

Sastavio

dr Miroslav Demajo

14.09.2018.