I.Pčelarstvo u Africi

U afričkoj državi Zimbabve, počela je akcija promocije pčelarstva. Lokalno stanovništvo je već uvidelo finansijsku korist od pčelarstva, od prihoda se školuju i deca. Oraganizacija „Environment Africa“ podstiće pčelarstvo kako zbog poboljšanja ekonomije stanovništva, tako i zbog zaštite šuma. Ovaj projekat podržavaju EU i FAO pri UN. Zimbabve je godišnje gubilo 1.5 miliona hektara šume, s obzirom da je šumarstvo tj. drvo bila osnovna ekonomska baza a drvo služi i kao gorivo. Pčelarstvo sada umanjuje potrebu za sečom drveća s obzirom da je pronađen novi izvor prihoda. Sada se sadi drveće koje daje cveće potrebno pćelama. U distriktu Mutasa sada ima 1000 pčelara a prosek broja košnica po pčelaru je 250. Neki pčelari zarade i do 894 EUR- mesečno što je velika suma s obzirom da državni službenici imaju mesečna primanja od oko 450 EUR. Pčelari kupcima na veliko iz Hararea prodaju svoj med za 2.05 EUR po kilogramu. Planira se da ubuduće pčelari sami vrše distribuciju i prodaju svoj med direktno potrošačima što će višestruko povećati njihove prihoda od meda.

Izvor: http://www.dw.com/en/buzz-of-success-in-zimbabwes-forests/a-39431741, 01.07.2017.

II. Da li pesticidi na bazi neonikotinoida ubijaju pčele?

            Više studija je pokazalo da ovi pesticidi negativno utiču na mozak, telo pčela i drugih insekata, menjau njihovo ponašanje, umanjuju njihov fertilitet i skraćuju život. EU je 2013. godine uvela ograničenja na upotrebu ovih pesticida (npr. clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid).Studije iz Velike Britanije, Mađarske i Nemačke su pokazale da je prezimljavanje pčelinjih kolonija umanjeno kad pčele posećuju biljne kulture tretirane ovim pesticidima, mada ima oprečnih rezultata, npr. U Nemačkoj. Za sada se preporučuje upotreba ovih pesticida u staklarama a ne otvorenim terenima. Problem je i ekonomski, s obzirom na interese hemijske industrije. O svemu će EU još da razmatra sa novim preporukama.

Izvor : http://www.dw.com/en/the-debate-rages-on-are-neonicotinoid-pesticides-killing-bees/a-39477819

01.07.2017.

Sastavio dr Miroslav Demajo