Magnolija je vrlo stara vrsta cvetnica, među prvim cvetnicama nastalih tokom evolucije. Karakteriše se time da se ne razlikuju krunični i čašični cvetni listići.Uočava se da je cvet još uvek sličan listu te biljke, osim što je obojen. Da podsetimo da je cvet biljaka ustvari transformisan list. Magnolija cveta u rano proleće i omiljeno je baštensko drvo.

            Kada se tokom evolucije pre više miliona godina magnolija pojavila, u prirodi nije još bilo insekata, pravih oprašivača kao što su pčele, dnevni i nočni leptiri. U to doba su postojali tvrdokrilci iz reda Coleoptera koji nisu „namenski“oprašivači. Pčele su stupile na scenu pre oko 20 do 30 miliona godina a fosilni ostaci vrsta magnolija datiraju i od pre 95 miliona godina.

            Neke od porodica tvrdokrilaca koji oprašuju magnoliju su: Nitidulidae, Mordellidae, Chrysomelidae i Curculionidae. Tvrdokrilci imaju usni aparat prilagođen za žvakanje, pa se hrane polenom magnolije a pri tom mogu i da vrše oprašivanje cveta. Tokom hranjenja, često napadnu i druge delove cveta a sam cvet je razvio svoj odbranbeni sistem tako što su mu latice kožaste pa ih tvrdokrilci teže oštećuju.

Izvori za ovaj tekst:

1. http://pollinators.blogspot.com/2011/06/magnolias-and-beetle-pollination.html

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Magnolia

   Sastavio: dr Miroslav Demajo

Beograd  11.05.2020.