Ljubav kod pčela sa tragičnim krajem

Nemački časopis „P.M.“ za novembar 2019, strana 15, donosi članak pod naslovom  „Seks zamućuje pčeli vid“. Biolozi sa univerziteta u Kaliforniji već deset godina proučavaju spermu pčela. U semenoj tečnosti su pronašli otrovni protein koji u mozgu matice zaustavlja aktivnost jednog gena što u roku od jedog do dva dana dovodi do oštećanja vida. Predpostavlja se da ovo sprečava maticu da izlazi iz košnice i bude ponovo oplođena. Ljubav kod pčela završava tragično, trutovi ugibaju a matica biva oslepljena.

 

Sastavio:

dr Miroslav Demajo

Beograd

30.10.2019.