Izbor naučnih radova o pčelarstvu

Kvalitetan časopis Veterinarski arhiv izdaje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Svi naučni radovi  su slobodno dostupni na sledećem linku:

http://wwwi.vef.hr/vetarhiv/index.php

 

Članci su pisani na engleskom jeziku a oni od hrvatskih autora imaju na kraju izvod na hrvatskom jeziku.  Spisak literature uz svaki članak može biti veoma koristan za one koje zanima posebna oblast.

Dole je dat spisak naučnih radova koji se odnose na pčelarstvo. Uz svaki članak je dat link pa se može čitati u pdf obliku.

 

dr Miroslav Demajo

09.07.2020.

Beograd

 

Antioksidacijski učinak nove intramamarne formulacije na bazi pčelinjih proizvoda Apimasta reg. u muznih krava.

Autori: Jelena Šuran i saradnici.

 

http://vetarhiv.vef.unizg.hr/papers/2020-90-3-2.pdf

 

Otpornost pčelinjeg legla, odraslih pčela i matica prema enilkonazolu.

Autori: Ž. Matišin i Lj. Zeba

 

http://vetarhiv.vef.unizg.hr/papers/72-4/matasin.pdf

 

Prevalencija triju virusa medonosne pčele u Turskoj.

Autori: S. Okur i saradnici

 

http://vetarhiv.vef.unizg.hr/papers/2010-80-6-10.pdf

 

Pojavnost pčelinjih virusa u pčelinjacima Koprivničko-križevačke županije u Hrvatskoj.

Autori: I. Tlak Gajger i saradnici

 

http://vetarhiv.vef.unizg.hr/papers/2014-84-4-9.pdf