Grad Beč podržava pčelarstvo

U Beču, Austrija, pčelarstvo se podržava kao korisna delatnost ali i radi zaštite samih pčela. Na krovu gradske kuće, od 2014. godine postoji pčelinjak koji godišnje daje do 180 kg meda. Oko gradske kuce se nalzi park sa raznim vrstama medonosnog drveća. Med koji se prikupi sa krova gradske kuće koristi se u dobrotvorne svrhe.

U Beču je aktivno 700 pčelara i pčelarki. Leti u ovom gradu živi oko 200 miliona pčela. Jedno društvo godišnje daje 25-40 kg meda. U pojedinim parkovima i na većim zelenim površinama može se izbrojati i po 500 košnica. Polovina površine grada Beča je pod zelenilom ali značajna paša za pčele su privatne bašte i cvetni balkoni. Preporučuje se sadnja domaćih cvetnica, naročito raznog mirišljavog začinskog bilja. Napominje se da neke popularne cvetnice kao što su petunije i muškatle nisu od koristi pčelama.

U Beču postoji i pčelarska škola sa posebnim kursevima za decu. Program nastave može se pratiti na sledećoj adresi: https://www.imker-wien.at/index.php/imkerschule.html

Izvor: https://www.wien.gv.at/umwelt-klimaschutz/bienen-wien.html

Sastavio: dr Miroslav Demajo

29.04.2019.