U nemačkom časopisu „PM“, juni 2017, str.20-31, objavljen je članak o dronovima. Data je njihova karakteristika, upotreba u razne svrhe itd. U članku je opisan novi dron koji treba da zameni pčele u oprašivanju biljaka. Globalno, sve je veća smrtnost pčela zbog raznih uzroka. Nestajanje pčela ugrožava oprašivanje biljnih kultura koje su neophodne čoveku. Dron je prećnika 4 cm i teži 20 gr. Na dronu se nalazi mesto na kome je konjska dlaka koja je premazana gustim gelom. Za ovaj gel se kači polen. Dron ide od cveta do cveta i oprašuje biljke. Pčela jednim izlaskom iz košnice može da ponese tovar od 20 miligrama polena, dok ovaj dron prenosi jednu desetinu količine ovog tovara.

Pitanje je koliko je dron efikasan, koliko ih treba da zamene jednu košnicu. Dok su pčele deo prirode, dronovi koji imaju svoj vek trajanja, ostaviće elektronski otpad, plastiku itd. čime je naše okruženje prezasićeno.

Sigurno da je korisnije spasiti pčele i druge insekte oprašivače nego koristiti ove dronove.

Dron ili pčeledr Miroslav Demajo

08.06.2017

Dokument u elektronskom obliku možete preuzeti sa elektronske lokacije Dron ili pčele