Cveće pospešuje oprašivanje povrća

Na ovom linku se može videti kako se cveće sadi uz povrće da bi se postigao veći prinos povrća:

https://www.yahoo.com/lifestyle/always-grow-flowers-vegetables-same-165900814.html

 

 

Ovde je dat kraći prikaz teksta na engleskom jeziku.

 

  1. Uz povrće treba saditi cveće pošto ono privlači oprašivače(pčele, leptire a u nekim zemljama i ptice kolibre) koji će ujedno bolje oprašiti cvetove povrća a time podići prinos istog.
  2. Treba posaditi cveće koje cveta istovremeno i kada cveta odgovarajuće povrće.
  3. Cveće naročito povoljno za sadnju uz povrće je ono koje ima cvast u obliku glavočike: suncokret, dalija, bela rada, kadifica itd.
  4. Cveće može da se sadi nasumice kraj ili unutar zasada povrća, bolje rasejano nego u bokoru. Može biti praktično da cveće služi i kao oznaka između sorti povrća, npr. granica između ljutih i blagih feferona.
  5. Kada se sadi cveće, paziti da ne stvara hlad povrću, mada kod salate, malo hlada je korisno i tu pomaže visoki suncokret.
  6. Za poćetnike je najlakše saditi jednogodišnje cveće. Višegodišnje cveće je veoma korisno, posebno ako je ono autohtono lokalnog predela.

 

Sastavio:

dr Miroslav Demajo

Beograd

26.04.2020.