Почетак » Академија пчеларства Удружења “Темска“ » Узимљавање пчела, распоред хране у кошници

Узимљавање пчела, распоред хране у кошници

Узимљавање пчела, распоред хране у кошници

Зимовање пчела

Једна од веома важних операција на пчелињаку је узимљавање пчела, односно распоред хране у кошници. Ова операција у великој мери утиче на успешно презимљавање пчелињих друштава. Под узимљавањем пре свега подразумевамо распоред хране у кошници. Зависно од типа кошнице и начин узимљавања има своје специфичности.

Једна од најбољих и истовремено и нај једноставнијих метода узимљавања пчела је препустити пчелама да саме изврше распоред хране где ће формирати зимско клубе. То ћемо постићи код оних пчелињих друштава која зимују у једном плодишном телу на тај начин што ћемо обуставити било какво манипулисање оквирима у плодишту у рану јесен, односно крајем јула, почетком августа месеца. Пчеле ће имати довољно времена до почетка зиме, односно до периода мировања да направе одговарајући распоред хране у кошници. У колико је било манипулисања оквирима након овог периода (крај јула, почетак августа месеца или касније), у таквим пчелињим заједницама у каснијем периоду треба проверити распоред оквира са храном и уколико постоје оквири са недовољним залихама меда извршити распоред хране. Односно, поређати оквире тако да током зиме пчеле имају контакта са храном. Постоји више начина распореда хране.

Први пример:

До зида кошнице стављамо пуни оквир са медом, поред њега мање пуни и тако редом и на крају празне оквире.

Други пример:

Лево и десно стављамо пуне оквире са медом, између њих оквире са добрим медним капама (медним венцима) и на крају празне оквире, уколико их има у кошници.

На пример: до зида кошнице пуни оквир са медом, уколико имамо четири таква оквира, потпуно пуна медом, онда поред њега ставимо још један. Поред њих оквире са добрим медним капама, на крају преостала два оквира пуна медом, и на крају празне оквире.

Могућа је и ситуација да на неком оквиру где је било легла са недовољном, односно танком медном капом (медним венцем), пошто се излегло и последње легло пчеле остану на том оквиру. Да не би у току зиме, пошто потроше залихе меда страдале од глади, потребно је интервенисати. Наиме, у касну јесен а нај касније до средине октобра месеца, уколико знамо или имамо сумњу да постоје такви оквири једноставно стресемо пчеле на подњачи у кошници а оквир померимо где су празни или мање пуни оквири са медом. Пчеле ће се пребацити саме на оквирима где је формирано зимско клубе. Овакву ситуацију нећемо имати уколико не нарушавамо компактност пчелињег гнезда додавањем празних оквира у рану јесен ( крај јула, почетак августа и надаље).

Код пчелињих друшава која зимују у настављачама на два наставка, као што је ЛР, фарар или алпска кошница (напомена: класична алпска кошница, не модификована алпска кошница), најчешће је таква ситуација код тих типова кошница, да зимују на два наставка. У том случају у другој половини јула, почетком августа месеца ситуација ће бити следећа: у доњем наставку на подњачи биће пчелиње легло а у горњем наставку највеће залихе хране. Да пчелиње друштво не би у току зиме остало без хране када буде потрошило све залихе у доњем наставку, а због хладноће пчелама је немогуће савладати празан простор између два наставка потребно је извршити ротацију наставака. Пчеле ће пребацивати мед у горњем наставку, подебљавати медне капе (медне венце), и на тај начин распоредити залихе хране које ће им бити доступне током зимског периода.

                                                                                                                                             Аутор: Милан Ђорђевић

                                                                                                                                                Координатор

                                                                                                                                                 Академије пчеларства

                                                                                                                                                Удружења „Темска“

Dokument u PDF formatu možete preuzeti sa sledeće adrese:

Узимљавање пчела