Париске пчеле

„Пчеле које живе на подручју града Париза имају приступа на 250 врста биљака, по парковима, баштама и осталим зеленим површинама. У њиховом меду има до 250 врста полена, док у меду пчела ван градова има 15 до 20 врста полена. Париске пчеле у просеку накупе 50 Кг меда по кошници, у сезони до 80 Кг, док оне ван града прикупе у просеку чак испод 30 Кг. Градске пчеле су боље заштићене од тровања док оне на пољопривредном земљишту често угибају, у 30% случаја узрок је прскање хемијским средствима.“
Из Немачког часописа „ГЕО“  број 08-2016, страна 24

Sastavio

dr Miroslav Demajo