Почетак » Академија пчеларства Удружења “Темска“ » Нектар као погонско гориво код домаће пчеле

Нектар као погонско гориво код домаће пчеле

Инсекти лете да би задовољили потребе у налажењу хране, ради парења, налажења погодног места за полагање јаја али и ради одбране своје територије. Сама активност летења захтева велики утрошак енергије и многи инсекти користе своје масно ткиво као енергетски извор. Из масних тела се издваја гликоген који чини погонско гориво.

            Домаћа медоносна пчела има веома ограничене количине доступног гликогена и њихова енергија за летењем се задовољава из шећера у дигестивном тракту и хемолимфи. Пчеле при летењу користе нектар који се депонује у вољци, који се постепено шаље у средишњи део црева и ту се шећери из нектара апсорбују у хемолимфу и омогућују стварање енергије за потребе летења (види Слику 1. зеленом бојом приказана вољка (crop) и средишње црево (midgut)). Није међутим лет код свих пчела енергетски уједначен. Радилице да би летеле ради сакупљања нектара, морају дозирати оптималну количину нектара у вољку која ће дати довољно енергије током испаше а да маса нектара није превелика да спутава лет. Са друге стране, мужјак пчеле, трут, приликом изласка из кошнице, лети и више километара док не нађе матицу са којом ће се спарити и просечан лет траје 27 минута. Млади трутови свој први лет започињу око 7 дана након излегања и у прво време, њихов лет траје у просеку 6 минута да би се оријентисали и навикли на окружење. Трут који успе да се спари, угиба, а ако није успео да се спари, враћа се у кошницу и његову судбину одређују радилице. За разлику од радилица, трут мора да припреми енергетске залихе које ће му омогућити напоран лет у потрази за матицом са којом ће се спарити, лет је напорнији и ту мора да се нађе оптимум масе нектара која ће се депоновати у вољци, а да маса тела не спутава лет. Решење је нађено у различитим концентрацијама нектара у вољци радилица и трутова. Просечна запремина нектара која се депонује у вољци мужјака је 5μl. Просек концентрације шећера у нектару у вољци радилице је око 50% (распон 30%-70%) а код мужјака је просек концентрације 71% а може да достигне вредност и до 77.6%. Оваквом, повећаном концентрацијом нектара у вољци, трут смањује масу коју мора да носи током лета ради парења, а повећава доступну енергију. Трутови који се налазе у кошници и нису у стању пред полетање, имају концентрацију нектара сличну као радилице. Коришћење нектара у сврху летења и поцес његове концентрације, исцрпљује кошницу и, зато се и регулише оптимална количина нектара потребна за специфичну врсту летења, за испашу или трагање за матицом ради спаривања.

Овај текст је писан на основу рада: Journal of Insect Physiology, Volumes 93–94, October–November 2016, Pages 50-55, Autori: Masaki Hayashi, Jun Nakamura, Ken Sasaki, Ken-ichi Harano.

slika1anatomijadomacepcele

Slika 1. Анатомија домаће пчеле. Зеленом бојом је приказана вољка (crop) и средишње црево (midgut)

За Академију пчеларства Удружења „Темска“ припремио

Др. Мирослав Демајо

(Доктор биолошких наука и научни саветник)